Kaspar Tammist

Avatud on Pärnu noorte [eel]arvamusfestivali ideekorje!

Teisel augustil toimub Pärnu Vallikäärus kohalikele noortele suunatud [eel]arvamusfestival, mida korraldab Pärnu noorte innovatsioonikeskus HUUB koostöös Arvamusfestivaliga. Ideekorje arutelude väljapakkumiseks on avatud 29. juunini. 

Vallikäärus toimuva ürituse eesmärk on innustada noori kaasa mõtlema kohalikel teemadel ja välja töötama uusi lahendusi. HUUBi juhataja ja Pärnu [eel]arvamusfestivali korraldaja Eerik Hannus räägib: “Loodame festivaliga koondada kokku kohalike noorte hääled ning pärast ürituse lõppu soovime kohe koos nendega uusi ideid ellu viima asuda”. 

Pärnu noorte üks põhiprobleeme olnud suhtluse puudumine nii otsustajatega kui ka noortel omavahel. Ürituse mõte sündis, kui Hannus lõi Facebookis grupi Pärnumaa Noored, millega liitus ööpäeva jooksul rohkem kui 1000 noort. Noormees hõikas välja mõtte korraldada üritus, kus eakaaslastega koos kohaliku elu üle arutada ning juba vähem kui poole päevaga oli tal üle 200 jaatava vastuse.

“Arvamusfestival jõuab tänavu kahe eelfestivaliga Eestimaa erinevatesse nurkadesse – Pärnusse ja Põlvasse,” nendib Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. “Meil on hea meel, et noored on ise võtnud korraldamise enda kätte ning leivad, et läbi hea arutelu on võimalik maailma parandada, alustades enda ümber toimuvast.” Suvepealinnas toimuv noorte [eel]arvamusfestival on heaks soojenduseks 14.-15. augustil toimuvale Paide Arvamusfestivaliks.

Pärnu [eel]arvamusfestivali korraldaja HUUB (https://parnuhuub.ee/) on noorte- ja innovatsioonikeskus, mis avatakse juuli teises pooles. HUUBi sihtgrupiks on 15-26 aastased ja põhieesmärkideks kogukonna loomine ja uute võimaluste pakkumine Pärnus. Lisaks ideekorjest sündinud aruteludele jääb 2.augusti  [eel]arvamusfestivali õhtut lõpetama avalik kontsert üllatusesinejaga.

Ideekorje link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTj8Jky3yg2-AAc47wsSderO6uOvAdLlLbHGIX_9C4HnS75Q/viewform  

Ürituse link Facebookis: https://www.facebook.com/events/254429282448119/ 

Lisainfo:
Eerik Hannus
rnu [eel]arvamusfestivali korraldaja
eerik@parnuhuub.ee
telefon 53464542

Arvamusfestival toimub seitsme arutelualaga Paide vallimäel

Arvamusfestival tuli välja avalike ürituste tingimustele vastava uue formaadiga. Seni kavandatud 25 asemel jääb programmi seitse aruteluala ning üritus toimub endiselt 14. ja 15. augustil, seekord Paide vallimäe piirides. 

Seitse ala valis meeskond programmi lähtuvalt päevakohastest teemadest ja festivali juhtmõttest, milleks on sel aastal Eesti põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul põhiõigused ja -vabadused. Silmas peeti samuti seni ette valmistatud alade terviklikkust. Arutelude detailid, ajakava ning kultuuriprogrammi kuulutab festival välja juuli alguses.

“Täna teada olevate juhiste järgi võib festivalilt päevas läbi käia tuhat inimest, mistõttu palume juulis kõigil end mõlemale päevale eraldi registreerida. Vaid nii saame tagada korraga turvalisuse ja kindla sissepääsu Paide vallimäele,” selgitas festivali eestvedaja Kaspar Tammist. Piirangute lõdvenedes või karmistudes vaatab festival tingimused üle.

Lisaks tuleb osalejatel järgida kõiki augustis kehtivaid nõudeid, milleks on tänase seisuga distantsi hoidmine teistest, käte pesu jmt. Korraldajad tagavad ka kogu alal vajalike vahendite olemasolu ja pindade puhastuse.

Kuigi viimastel aastatel on festivali külastanud päevas 4000 inimese ringis, kinnitab festivaliala pealik Maiko Kesküla, et õhustik kahanemisest ei kannata: “Tuhandest inimesest jagub seitsmele alale ja festivaliklubisse piisavalt ja mõnusalt, isegi kahemeetrist vahet hoides.”

Arvamusfestival toimub kaheksandat korda ja korraldust toetavad Paide linn, Justiitsministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riigikantselei, Telia, Digikultuuriaasta, Miltton, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Euroopa Parlamendi Büroo ning Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

 

Lisainfo:
Kaspar Tammist
Arvamusfestivali eestvedaja
kaspar.tammist@2019.arvamusfestival.ee
58010018

Liisi Rohtung
festivali kommunikatsioonijuht
Liisi.Rohtung@2019.arvamusfestival.ee
59019260

Noorte [eel]arvamusfestival Põlvas ootab aruteluideid!

Tänasest on võimalik esitada aruteluteemasid 4. juulil toimuvale Noorte [eel]arvamusfestivalile, mida korraldab Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) koostöös Arvamusfestivali meeskonnaga. Ideekorje on avatud 25. maist – 8. juunini ning mõtteid saab esitada siin. Ideekorjesse võib läbimõeldud idee saata igaüks, kes on valmis selle sobivuse korral ka ellu viima.

Julgustamaks noori argumenteeritult suhtlema ja ühiskondlikel teemadel kaasa mõtlema, korraldab Arvamusfestival tänavu noortega koostöös kaks soojendusüritust: 4. juulil Põlvas üle-eestiline Noorte [eel]arvamusfestival, koostöös ENL-iga, ja 2. augustil kohalik [eel]festival Pärnus, koostöös Pärnu noorte innovatsioonikeskuse HUUBiga. “Eelfestivalidest on kujunenud iga-aastane traditsioon, millega jõuda Eesti erinevatesse paikadesse ja kõnetada ka neid, kes Arvamusfestivalist veel osa võtnud pole,” räägib eestvedaja Kaspar Tammist.  Osalema oodatakse peale noorte endi muidugi ka nooruslikke ja noorte ühiskondlikku aktiivsust oluliseks pidavaid inimesi ja organisatsioone üle kogu Eesti. 

Põlva keskväljakul toimuva üle-eestilise Noorte [eel]arvamusfestivali eesmärk on arendada arutelu- ja suhtluskultuuri ning motiveerida noori mõtlema neile endile ja ühiskonnale olulistel teemadel, avaldama oma arvamust, küsima olulisi küsimusi ning üheskoos vajalikke muutusi ellu kutsuma. Noorte [eel]arvamusfestivali peakorraldaja Maris Neeno lisab, et Noorte [eel]arvamusfestival on üritus, mille abil on noortel end võimalik kuuldavamaks teha. “Osalemine annab noortele võimaluse olla osa kogukonnast ning tunda, et nende arvamus on oluline. Loodame, et tänavune festival tuletab avalikkusele meelde, et ka noored on täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed, kelle arvamust arvesse võtta otsuste tegemisel.” 

Festivali toimumispaigaks valitud rohelist eluviisi soosiv Põlva soovib kaasata noori. “Noored on meie järelkasv, nad viivad ühiskonda edasi, ja see, et me kuulame noorte häält ning arvamusi, on ainuvõimalik eduka omavalitsuse arenguks,” räägib Põlva abivallavanem Janika Usin. 

Kinnitame, et ürituse korraldajad hindavad järjepidevalt ürituse korraldamisega kaasnevaid riske ning järgivad Terviseameti koostatud avalike ja suurürituste läbiviimise juhendit. Festivali korraldamisel on tagatud tervisekaitse nõuded.

Loe lähemalt Facebooki ürituse lehelt

Kas Arvamusfestival toimub?

 

Hea Arvamusfestivali külastaja!

Mida aeg edasi, seda enam sagenevad arusaadavalt küsimused, kas festival endiselt toimub. Praegu, kuni selgema infoni valitsuse poolt, tegutseb Arvamusfestivali meeskond teadmises, et toimub. Osaleme ka teiste festivalidega koos arutelus kultuuriministeeriumiga, et avalike suveürituste piirangud saaksid mõistlikud, hoidmaks inimeste tervist, ent võimaldades ka kultuuri, turismi ja muud majandust, demokraatiast rääkimata. Vähemalt vabaõhuüritustele on praegu lootust antud, aga millistel tingimustel – ehk kuidas defineeritakse suurüritust – ei pruugi veel ka lähema kuu jooksul selgineda.

Kindlasti tuleb arvestada järgmiste võimalike riskidega:

  • osalejate arvu piirang kogu festivalil – pole kindel, kas festivalidele tehakse erand, sest erinevalt näiteks kontserdist hajuvad inimesed Arvamusfestivalil eri alade peale laiali. Mis oleks valitsuse maksimum või meie miinimum inimeste arv, ei oska keegi veel öelda, aga kindlasti mitte viimaste aastate ligikaudu 10 000 inimest kahe päeva peale.
  • osalejate arvu piirang arutelualadel – pingutades tehtav ja seda toetab ka Paide keskkond, sest hulk arutelualasid on juba füüsiliselt piiratud vallikraavi, müüri või hekiga ja sissepääsu saab kontrollida.
  • inimeste vahelise distantsi hoidmine – nõuab ka osalejate endi pingutust, sest turvameestega festivali ei soovi keegi.
  • programmi vähendamine – kui jääb kehtima 2+2 reegel, ei mahu plaanitud 25 aruteluala väljakujunenud festivaliruumi ära.
  • võimalik festivali territooriumi laiendamine – paigutades arutelud ja toitlustuse suurema ala peale, saame masse veelgi hajutada ning järgida ka 2+2 reeglit
  • võimalik väliskülalistest loobumine – sõltub sellest, mis toimub piiridel ja viirusega külaliste lähteriikides.
  • kultuuriprogrammi kärpimine – siseruumides plaanitu jääb üsna kindlasti ära (näitused, peod). 

Jääb ka risk, et mais-juunis tehtud positiivsed otsused võib valitsus sõltuvalt viiruse levikust juulis-augustis ikkagi tagasi pöörata.

Täielikult virtuaalse festivali võimalust me ei näe, kuna Arvamusfestival toimub ikkagi vaid Paides kogu kaasneva õhkkonnaga. Küll aga kaalume, kui palju suudaksime festivali poolt panustada, et aruteludest oleks lisaks helisalvestustele rohkem otseülekandeid ja ka kodus viibijatel võimalus kahesuunaliselt osaleda. Niisugune hübriidvariant võimaldaks tasandada väiksemat inimeste arvu Paides või hea õnne korral festivali publikut isegi laiendada.

Selliseid variante näeme aprilli lõpu seisuga. Lõplikeks otsusteks oleme määranud juuni keskpaiga, mil juba loodetavasti rohkem teame.

Korraldusmeeskonna nimel

Kaspar Tammist
festivali eestvedaja
kaspar.tammist@arvamusfestival.ee
58010018