Ajakava

Arutelude ja alade ettevalmistus on teekond, kus Arvamusfestivali tiim ning arutelude korraldajad liiguvad üheskoos. Võta aega ja tutvu visualiseeritud ajajoonega, mis kajastab ettevalmistuse käigus läbitavaid etappe ning konkreetseid tegevusi koos tähtaegadega. Soovitame joonisel pakutud ajakava ning tähtajad võtta arutelude ja alade ettevalmistustel aluseks.

Meie ühine teekond

 • 1. märts – Arvamusfestival teatab ideekorje tulemused
 • 10. märts – ideekorje läbinud arutelude korraldajad annavad lõpliku osalemiskinnituse
 • 20. märts – Arvamusfestivali Avang ehk arutelukorraldajate hooaja avaüritus
 • märtsi lõpp – aprilli algus – arutelualade avakohtumised koostöös kuraatoriga
 • 20. aprill – arutelude korraldajad teatavad iga arutelu kohta aruteluvormi ning arutelujuhi nime koos kontaktidega
 • 20. aprill – aruteluala esitab oma eelistused asukoha ja päeva suhtes (ühepäevaste alade korral) ning esitab kuraatorile esialgse arutelude ajakava
 • 17. mai – arutelude korraldajad teatavad lõpliku arutelu pealkirja, lühitutvustuse, arutelujuhi ja arutlejate nimed ning tiitlid, arutelu keele
 • 2. juuni – kui selleks kuupäevaks ei ole arutelu korraldaja saatnud lõplikku infot ja tutvustust arutelu kohta, jääb see arutelu programmist välja.
 • 3. juuni – Arvamusfestival avalikustab programmi.
 • 17. juuni – aruteluala kontaktisik esitab nägemuse aruteluala disainist ning ülesehitusest ning vastab Arvamusfestivali tehnilistele küsimustele.
 • 8. august – algavad arutelualade ülesehitustööd Paides
 • 9.-10. august – Arvamusfestival 2019
 • alates 12. augustist – aruteluala järelkommunikatsioon, helisalvestuste viimistlemine ning jagamine, tagasiside

17.juunil toimus Arvamusfestivali arutelujuhtide inspiratsioonipäev

Esmakordselt festivali ajaloos kutsusime kokku arutelujuhid. Arutelujuht on arutelu õnnestumisel võtmetegija, mistõttu soo ime just arutelujuhidele edaspidi rohkem toeks olla ettevlamistuste ajal. Jagasime Arvamusfestivali unistusi ja tänavusi eesmärke, kuulasime kogemuslugusid festivali varasematelt moderaatoritelt, kogusime pratilisi näpunäiteid erinevate olukordade ennetamiseks ja lahendamiseks.

Raul Rebane pani meile südamele, et just Arvamusfestivalil toimuvatest aruteludest sõltub see, kas laseme meie arutelukultuuri latil langeda või pingutame, et seda hoida ja tõsta.

 

20.märtsil toimus Arvamusfestivali Avang

See oli inspiratsiooni- ja koolituspäev Arvamusfestivali arutelude korraldajatele, kuhu ootasime kõiki, kes hakkavad arutelusid sisuliselt ette valmistama ja disainima (st arutelu eesmärki täpsustama, teemaarendusi ja fookust seadma, moderaatorit ja aruteluvormi ning osalejaid kaaluma).

Avangul sai tutvuda oma aruteluala kaaskorraldajate ning kuraatoriga, anda praktilise avatõuke oma arutelude disainimiseks ja sisuliseks ettevalmistuseks. Sai kuulda inspireerivaid ja praktilisi kogemuslugusid ning nõuandeid (avaldame videod peagi!) ning viia end kurssi Arvamusfestivali põhiolemuse ning 2019. aasta uuendustega ja ajakavaga.

Aitäh kõigile 110 arutelukorraldajale, osalenud vabatahtlikele ja sõna võtnud headele partneritele!

Suurimad tänud kõigile teile, kes te soetasite Avangu toetajapileti – Arvamusfestival on ühisloome ja teie panus ürituse kulude katmisesse on väga oluline!

Vaata Avangu ettekannete videoid erinevatest aruteluvormidest ning arutelujuhi rollist! 

Jaanuaris toimus avalik ideekorje 2019

Arvamusfestivali programm sünnib erinevate tegevusvaldkondade esindajate ja huvirühmade poolt pakutud aruteluideedest. Arutelude avalik ideekorje toimus 1.-31. jaanuarini 2019.  Ideekorjesse laekunud arutelusid hindas Arvamusfestivali kümneliikmeline eestvedajate tiim neljas kategoorias (põhjendus, eesmärk, aruteluvorm, osalejate mitmekesisus) ning tulemuste pinnalt moodustus arutelude edetabel. Temaatiliselt sobivad ideed jaotusid ühisele arutelualale, kus ühe päeva jooksul toiub 3-4 arutelu vm ägedat sisukat sündmust. Ideekorjest tulnud arutelualadele ja aruteludele lisanduvad hiljemalt juunikuuks meediaalad ja erakondade alad.